Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/psmetromat/domains/xn--c3cukbh2b9i3a0evg.com/public_html/xn--42c6bf4a5eb4c/system/database/mysql.php on line 6
 อิฐมวลเบาไทยคอน
ยี่ห้อ
 
สินค้าพิเศษ
K-14876X-GR ธรรมดา K-14876X-GR ธรรมดา
22,600.00 บาท 21,400.00 บาท  
K-14877X ระบบน้ำวน K-14877X ระบบน้ำวน
60,750.00 บาท 58,000.00 บาท  
K-14879X-GR ธรรมดา K-14879X-GR ธรรมดา
35,100.00 บาท 32,900.00 บาท  
K-14880X ระบบน้ำวน K-14880X ระบบน้ำวน
71,500.00 บาท 67,000.00 บาท  
K-14882X ชุดประหยัด K-14882X ชุดประหยัด
7,650.00 บาท 6,999.00 บาท  
K-14882X-GR ธรรมดา K-14882X-GR ธรรมดา
9,390.00 บาท 8,800.00 บาท  
K-14883X  ระบบน้ำวน K-14883X ระบบน้ำวน
47,600.00 บาท 45,000.00 บาท  
K-14887X ชุดประหยัด K-14887X ชุดประหยัด
6,850.00 บาท 6,499.00 บาท  
K-14887X-D1 ชุดประหยัด K-14887X-D1 ชุดประหยัด
6,850.00 บาท 6,499.00 บาท  
K-14887X-GR ธรรมดา K-14887X-GR ธรรมดา
8,350.00 บาท 7,899.00 บาท  
 
ตะกร้าสินค้า
0 รายการ
 
โพล
ความน่าสนใจของเว็บไซต์
ดูผลการโหวต
bot 30 บอทมาเยือนล่าสุด
1 ) ชื่อบอท : Google
เวลา : 2018-10-21 11:35:55
IP : 66.249.73.155

2 ) ชื่อบอท : Google
เวลา : 2018-10-21 06:09:46
IP : 66.249.73.157

3 ) ชื่อบอท : Google
เวลา : 2018-10-21 00:31:27
IP : 66.249.73.157

4 ) ชื่อบอท : Yandex
เวลา : 2018-10-20 23:24:37
IP : 5.45.207.81

5 ) ชื่อบอท : Yandex
เวลา : 2018-10-20 23:00:17
IP : 5.45.207.81

6 ) ชื่อบอท : Yandex
เวลา : 2018-10-20 22:58:58
IP : 5.45.207.81

7 ) ชื่อบอท : Yandex
เวลา : 2018-10-20 22:55:27
IP : 5.45.207.81

8 ) ชื่อบอท : Yandex
เวลา : 2018-10-20 22:52:38
IP : 5.45.207.81

9 ) ชื่อบอท : Yandex
เวลา : 2018-10-20 22:45:52
IP : 5.45.207.81

10 ) ชื่อบอท : Yandex
เวลา : 2018-10-20 22:33:10
IP : 5.45.207.81

11 ) ชื่อบอท : Yandex
เวลา : 2018-10-20 22:20:57
IP : 5.45.207.81

12 ) ชื่อบอท : Yandex
เวลา : 2018-10-20 22:15:01
IP : 5.45.207.81

13 ) ชื่อบอท : Google
เวลา : 2018-10-20 17:39:56
IP : 66.249.65.220

14 ) ชื่อบอท : Google
เวลา : 2018-10-20 06:50:15
IP : 66.249.73.153

15 ) ชื่อบอท : Google
เวลา : 2018-10-20 04:34:20
IP : 66.249.73.155

16 ) ชื่อบอท : Yandex
เวลา : 2018-10-19 22:54:31
IP : 141.8.132.32

17 ) ชื่อบอท : Yandex
เวลา : 2018-10-19 22:54:30
IP : 5.45.207.81

18 ) ชื่อบอท : Google
เวลา : 2018-10-19 20:44:50
IP : 66.249.65.220

19 ) ชื่อบอท : Yandex
เวลา : 2018-10-19 19:41:12
IP : 5.45.207.81

20 ) ชื่อบอท : Yandex
เวลา : 2018-10-19 19:36:36
IP : 5.45.207.81

21 ) ชื่อบอท : Google
เวลา : 2018-10-19 17:50:30
IP : 66.249.73.155

22 ) ชื่อบอท : Google
เวลา : 2018-10-19 17:23:24
IP : 66.249.73.153

23 ) ชื่อบอท : Google
เวลา : 2018-10-19 15:22:50
IP : 66.249.73.157

24 ) ชื่อบอท : Google
เวลา : 2018-10-19 02:08:27
IP : 66.249.65.218

25 ) ชื่อบอท : Google
เวลา : 2018-10-19 00:29:15
IP : 66.249.73.153

26 ) ชื่อบอท : Google
เวลา : 2018-10-18 23:23:33
IP : 66.249.73.155

27 ) ชื่อบอท : Yandex
เวลา : 2018-10-18 17:46:41
IP : 5.45.207.81

28 ) ชื่อบอท : Google
เวลา : 2018-10-18 09:26:08
IP : 66.249.73.153

29 ) ชื่อบอท : Google
เวลา : 2018-10-18 09:21:05
IP : 66.249.73.153

30 ) ชื่อบอท : Google
เวลา : 2018-10-18 09:16:02
IP : 66.249.73.153

 
สถิติ
web statistics
เริ่ม :5 พย. 2553
 

อิฐมวลเบาไทยคอน

บริษัท ไทยไล้ท์บล๊อคแอนด์แพเนล จำกัด
        บริษัท ไทยไล้ท์บล๊อค แอนด์ แพเนล จำกัด เป็นบริษัท ของคนไทย ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อผลิตคอนกรีตมวลเบาอบไอน้ำที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในอนาคตซึ่งเชื่อว่าการก่อสร้างอาคารในประเทศ จะให้ความสำคัญของการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า และรักษาความสมดุลย์ของสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ของคนไทยด้วยเงินลงทุนกว่า 500 ล้านบาท ได้ดำเนินการผลิต มิถุนายน 2548 ภายใต้ชื่อสินค้า THAICON สามารถผลิตเป็นชิ้นส่วนผนังคอนกรีตมวลเบาชนิดไม่เสริมเหล็ก และชนิดเสริมเหล็ก
        ผลิตภัณฑ์ THAICON เป็นคอนกรีตมวลเบาชนิดมีฟองอากาศอบไอน้ำ (Autoclaved Aerated Concrete) ที่ใช้เทคโนโลยี ในการผลิตและควบคุมคุณภาพสูงจากเยอรมันนี และเครื่องจักรที่ทันสมัย ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ดีที่สุด สามารถผลิต ได้ปีละ 2,500,000 ตรม./ปี เทียบที่ความหนา 7.5 ซม. ซึ่งทางบริษัทได้ดำเนินการผลิตและควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

        


ชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์ :
บล๊อคก่อผนังคอนกรีตมวลเบาไทยคอน (THAICON BLOCK) AAC.Autoclaved Aeraed Concrete เป็นวัสดุก่อผนังมวลเบา ก้อนตันไม่มีรูกลวง และทำให้แข็งด้วยการอบไอน้ำ ใช้งานด้วยวิธีก่อบาง เพียง 2-3 มม. ซึ่งมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า " ชิ้นส่วนคอนกรีตมวลเบาแบบมีฟองอากาศ-อบไอน้ำ"
มาตรฐานที่ใช้ในการควบคุมการผลิต :
มอก. 1505 - 2541 ชิ้นส่วนคอนกรีตมวลเบาแบบมีฟองอากาศ - อบไอน้ำ
JIS A5416 - 1995 Autoclaved Lightweight Aerated concrete panels
DIN 4165 - 1982 Autoclaved Aeraed concrete Block and Flat Elements
ขนาดมาตรฐาน :
ความกว้าง 20, 30 ซม. ความยาว 60 ซม. ความหนา 7.5, 10, 12.5, 15, 17.5, .....30 ซม
เรียงลำดับโดย:
thaicon0700.อิฐมวลเบา ไทยคอน 7 ซม.
thaicon0700.อิฐมวลเบา ไทยคอน 7 ซม.
7 ซม.
0.00 บาท  
thaicon0750.อิฐมวลเบา ไทยคอน 7.5 ซม.
thaicon0750.อิฐมวลเบา ไทยคอน 7.5 ซม.
7.5 ซม.
0.00 บาท  
thaicon0751.อิฐมวลเบา ไทยคอน 7.5 ซม.
thaicon0751.อิฐมวลเบา ไทยคอน 7.5 ซม.
7.5 ซม.
0.00 บาท  
thaicon1000.อิฐมวลเบา ไทยคอน 10 ซม.
thaicon1000.อิฐมวลเบา ไทยคอน 10 ซม.
10 ซม.
0.00 บาท  
thaicon1250.อิฐมวลเบา ไทยคอน 12.5 ซม.
thaicon1250.อิฐมวลเบา ไทยคอน 12.5 ซม.
12.5 ซม.
0.00 บาท  
thaicon1500.อิฐมวลเบา ไทยคอน 15 ซม.
thaicon1500.อิฐมวลเบา ไทยคอน 15 ซม.
15 ซม.
0.00 บาท  
thaicon1750.อิฐมวลเบา ไทยคอน 17.5 ซม.
thaicon1750.อิฐมวลเบา ไทยคอน 17.5 ซม.
17.5 ซม.
0.00 บาท  
thaicon2000.อิฐมวลเบา ไทยคอน 20 ซม.
thaicon2000.อิฐมวลเบา ไทยคอน 20 ซม.
20 ซม.
0.00 บาท